Smlouvy o likvidaci komunálního odpadu - informace pro občany

 

Obecní vyhláška o odpadech

 

Dne 1.dubna 2012 vstoupila v platnost nová obecně závazná vyhláška č.1/2012 o nakládání s odpady, kterou schválilo obecní zastupitelstvo na svém jednání dne 20.2.2012.

 

Co se změnilo?

Všichni majitelé nemovitostí mají povinnost likvidovat komunální odpad v souladu s touto vyhláškou:

 

tj. třídit recyklovatelný odpad (viz nádoby na tříděný odpad, sběr železa, nebezpečný odpad);

- uzavřít každý rok novou smlouvu o vývozu směsného odpadu;

- pořídit si popelnici (pokud ji dosud neměli!);

- respektovat pravidla o třídění, ukládání a likvidaci odpadu;

- od 1.4.2012 zajišťuje odvoz odpadů a jejich likvidaci firma Rumpold, a.s.;

- popelnice jsou vyváženy vždy v pátek.

 

Rozpis vyvážení popelnic pro rok 2019 obdrží všichni občané ke smlouvě.

 

Více informací o smlouvách a hrazení poplatků najdete zde.

 

Občané Chraštic a Chraštiček i majitelé rekreačních nemovitostí v obci byli informováni prostřednictvím zpravodajů roznášených do všech poštovních schránek.

 

Více informací a případné dotazy:

Obecní úřad Chraštice, pondělí 18.00-20.00 hodin, 318 695 371 nebo obecchrastice@seznam.cz

 

Renata Skalová, starostka