Projekty a záměry

Dlouhodobé projekty a záměry v naší obci:

  

Zde uvádíme některé z plánovaných či již realizovaných projektů a dlouhodobých záměrů v rámci rozvoje naší obce:

- Revitalizace rybníka Na Dole v Chrašticích (2002-2004) - hotovo    
- Rekonstrukce a modernizace kuchyně v ŠJ Chraštice (2005) - hotovo  
- Výstavba kanalizace v Chrašticích (zahájeno 6.11.2006) - hotovo  
- Výstavba ČOV v Chrašticích (zahájeno 6.11.2006) - hotovo  
- Výměna oken na západní straně budovy MŠ - hotovo
 
- Výstavba nové sedlové střechy na budově ZŠ (2007) - hotovo  
- Rekonstrukce vodoinstalace a odpadů v budově ZŠ (2007) - hotovo  
- Výměna oken a zateplení budovy ZŠ (2007) - hotovo  
- Výměna oken v budově OÚ (2007) - hotovo  
- Projekt na výstavbu kanalizace v Chraštičkách - připraven  
- Dětské hřiště u mateřské hřiště (2005-2011) - 4 etapy již hotovy
 
- Oprava sochy sv.Jana Nepomuckého v Chrašticích (2007) - hotovo  
- Asfaltování obecních cest v Chraštičkách (2008) - hotovo  
- Asfaltování obecních cest v Chrašticích (2009) - hotovo  
- Rekonstrukce odpadů a vodoinstalace v budově MŠ Chraštice (2009) - hotovo  
- Oprava kapličky v Chraštičkách (2010) - hotovo  
- Oprava střechy školní dílny (2010) - hotovo  
- Obnova višňovky v Chrašticích (2010) - zahájeno  
- Oprava vrat a schodiště v areálu ZŠ (2011) - hotovo  
- Rekonstrukce MŠ - výměna oken a dveří (2011) - hotovo
 
- Výstavba sedlové střechy a zateplení budovy mateřské školy (2012) - hotovo  
- Výstavba kanalizace v Chraštičkách a napojení na ČOV (2017-2018) - příprava
- Nové čekárny na zastávkách BUS (2013) - hotovo
- Nová vrata hasičárny v Chrašticích (2013) - hotovo
- Nová vrata stodoly OÚ (2013) - hotovo
- Zateplení a nová fasáda na čp.40 (2013) - hotovo
- Dokončení podkroví MŠ (2013) - hotovo
- Revitalizace obecního rybníka v Chraštičkách (2015-2018) - probíhá
- Instalace zařízení na odstranění selenu - vodárna (2015) - zkušební provoz
- Celková rekonstrukce budovy OÚ (2015) - hotovo
-  Modernizace plynové kotelny ZŠ (2016) - FROM - hotovo
- Vestavba učeben v podkroví ZŠ (2018) - podána žádost o dotaci z programu IROP
- Rekonstrukce budovy školní dílny ZŠ (2018) - žádost o dotaci
- Výstavba multifunkčního zařízení pro děti, mládež a dospělé  (2018-2020) 
Nové víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem pro veřejnost (2018-2019)
PřílohaVelikost
Školní dílna v r.2010478.55 KB