Pomníky

Další památky obce Chraštice

 

 

Z dalších památek, které stojí za návštěvu v naší obci, jmenujme památník padlým hrdinům v první i druhé světové válce, jenž se nachází před kostelem, sochu svatého Jana Nepomuckého a empírový náhrobek nacházející se na hřbitově s balustrádou a sousoším zvaným chraštická plačka.

 

Památník padlým hrdinům I. a II.světové války

v Chrašticích před kostelem

 

Pomník padlých

 

Socha sv.Jana Nepomuckého v Chrašticích

stojí mezi farou, kostelem a školou

 

Sv. Jan

 

 

Na hřbitově je empírový náhrobek s balustrádou a sousoším

zvaný chraštická plačka.

 

Plačka