Obecní vodovod

OBECNÍ VODOVOD

 

Obec je majitelem a provozovatelem veřejného vodovodu, který odebírá pitnou vodu z obecní vodárny. 
   


Vodné pro rok 2018 činí 24,- Kč/ m3

Stočné pro rok 2018 činí 20,- Kč/ m3

 

Odečet vodoměrů se provádí 1 x ročně a poplatek za odebranou pitnou vodu je vybírán hotově na Obecním úřadě Chraštice (viz Aktuality či Obecní zpravodaj). Občané mohou poplatek uhradit též složenkou nebo převodem na účet.