Informace pro nájemce hrobů

INFORMACE PRO NÁJEMCE HROBŮ

na veřejném pohřebišti obce Chraštice

 

 

1. Upozorňujeme všechny nájemce hrobů na povinnost mít uzavřenou smlouvu o pronájmu hrobového místa a hradit příslušné poplatky. Pokud dosud nemáte písemnou nájemní smlouvu na váš hrob (smlouvy se uzavírají od 1.1.2004), neprodleně kontaktujte Obecní úřad Chraštice, kde s vámi bude smlouva uzavřena. Více informací na www.obec-chrastice.cz.

 

2. Nezapomeňte také nahlásit změny v údajích uvedených na smlouvě (jméno nájemce, adresa, kontakt, atp.). Smlouvu lze uzavřít či prodloužit osobně na OÚ Chraštice v úředních hodinách (pondělí 18.00-21.00 hodin) nebo se domluvit telefonicky (318 695 371) či mailem (obecchrastice@seznam.cz). Na vyžádání můžeme zaslat nájemní smlouvu a složenky poštou.

 

3. Při každém jednání je nutné uvádět číslo hrobu. Pokud jej nevíte, je třeba se dostavit osobně na OÚ Chraštice a vyhledat číslo hrobu na plánu pohřebiště. Můžete také vyhledat příslušný hrob na mapě zde, po kliknutí na jednotlivé očíslované hroby lze zobrazit fotografii každého hrobu a ověřit tak, zda se jedná o ten váš. Tím ověříte číslo vašeho hrobu. Tato služba je zcela nová, v číslování hrobů mohou být nepřesnosti, které teprve postupně odstraňujeme,  ale vše budeme postupně ještě aktualizovat a bude zde možné ověřovat i další údaje (datum, do kdy je nájemné hrobu uhrazeno).

 

4. Zkontrolujte si též termín, do kterého máte uhrazen poplatek za nájem a služby. Tento údaj je uveden na složence a je též součástí variabilního symbolu, který je složen z hrobového čísla  a roku platnosti nájmu  (PŘÍKLAD: variabilní symbol č. 2452018 znamená, že hrob č. 245 je uhrazen do roku 2018).

 

Výše poplatků:

Rozměr hrobu

Nájemné roční

Nájem

10 let

Služby ročně

Služby

10 let

Celkem

10 let

Poplatek - pohřeb či uložení urny

Do 1 m2

10,00

100,00

40,00

400,00

500,00

100,00 Kč

 Do 2 m2 

20,00

200,00

40,00

400,00

600,00

200,00 Kč

Do 3 m2 

30,00

300,00

40,00

400,00

700,00

300,00 Kč

Do 4 m2 

40,00

400,00

40,00

400,00

800,00

400,00 Kč

Hrobka

40,00

400,00

40,00

400,00

800,00

400,00 Kč

 

5. Dále upozorňujeme na povinnost požádat Obecní úřad Chraštice o povolení při každém otevření hrobu za účelem pohřbení nebo uložení urny (viz. Zákon o pohřebnictví a Řád veřejného pohřebiště v Chrašticích). Otevření hrobu podléhá také příslušnému poplatku.

 

6. Všechny poplatky se hradí na účet obce (převodem nebo složenkou) vedený u Komerční banky a.s. pobočka Příbram, č.ú. 7528211/0100.

 

7. Nájemné a poplatky za služby se hradí vždy na 10 let. U hrobů, za které není nájemné uhrazeno déle než  10 roků a nájemce nejeví snahu dlužnou částku uhradit, může být nájemní smlouva vypovězena a hrobové místo nabídnuto jinému zájemci.

 

8. Při každém pohřbení ostatků či uložení urny mají nájemci hrobového místa povinnost nahlásit jméno, příjmení a další údaje o zemřelém (nebo na OÚ zaslat kopii úmrtního listu), aby mohl Obecní úřad jako správce pohřebiště doplnit tyto údaje do evidence.

 

                                                                     

 Mgr.Karel Derfl, místostarosta    

 

      

PřílohaVelikost
Informace pro nájemce hrobů (2011)37.34 KB