Dokumentace D4-EIA

OZNÁMENÍ

Dokumentace vlivů záměru  „D4 v úseku křižovatka II/118 – Milín – Mirotice, rozšíření“ na životní prostředí je k nahlédnutí na obecním úřadu Chraštice  v úředních hodinách, tj. pondělí  od 18.00 hod. -21.00 hod., ev. po předběžné dohodě na tel. 731 589 172 i jindy.

Do dokumentace lze nahlédnout také v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http:www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru MZP479. 

Odkaz najdete také zde: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP479

 

Marie Dvořáková, starostka